System 720 jest rusztowaniem ramowym przeznaczonym do wykorzystania przy pracach budowlanych tj. docieplanie obiektów, roboty tynkarskie itp. Jest alternatywnym systemem do tanich rusztowań malowanych.

Rusztowanie cechuje:

wysoka jakość
elementy cynkowane ogniowo
podesty stalowe ryflowane o długości; 2,5m;3,00m
szerokość ramy 0,72m
szybki montaż i demontaż
dostosowane do różnego rodzaju podłoża
lekkość konstrukcji

Rusztowanie spełnia wymagania bezpieczeństwa określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.